16. júla 2018

Konštrukcia

V oblasti strojárenskej výroby ponúkame služby našej konštrukčnej kancelárie pri vývoji a konštrukcii nových produktov. Invencia a erudovanosť našich pracovníkov nám umožňuje prinášať netradičné a vysoko efektívne riešenia. Naši pracovníci sú schopní poskytnúť konštrukčné výstupy v rôznych 3D CAD systémoch, vrátane poradenstva pri ich zavádzaní a správy dát.

PONÚKAME:
 • Vypracovanie kompletnej výkresovej a výrobnej dokumentácie
 • Vypracovanie sprievodnej technickej dokumentácie (schémy, kusovníky, návody na obsluhu, a pod.)
 • Vypracovanie výkresovej a výrobnej dokumentácie podľa fyzického vzoru (reverse engineering)
 • Transformácia existujúcej 2D a/alebo 3D dokumentácie do iného CAD systému
 • Prenájom konštrukčných kapacít formou práce u zákazníka, alebo vzdialenej podpory
PODPOROVANÉ CAD SYSTÉMY:
 • Pro/Engineer, CREO
 • Solid Edge
 • Solid Works
 • AutoCad, Inventor
 • ePLAN
PODPOROVANÉ SYSTÉMY SPRÁVY DÁT:
 • SAP
 • Team Center, WindChill

 

Konštrukcia stomatologickej súpravy, mechanické riešenie rámu a krytovania vrátane návrhu vákuového tvarovania krytov a laminíátových foriem, implementácia elektronického riadenia a pneumaticko-hydraulických obvodov. Spolupráca s umeleckým dizajnérom vyústila do viacerých ocenení na výstavách umelecko-priemyselného dizajnu.