16. júla 2018

Projektový manažment

Pri plnení Vašich náročných rozvojových zámerov Vám ponúkame spoluprácu v oblasti vedenia projektov od prípravných projektových etáp pri zadefinovaní základných parametrov projektu, cez jednotlivé realizačné etapy až po odovzdanie do finálnej produkcie.

PONÚKAME:
  • Vypracovanie konceptu výrobného procesu, vrátane identifikácie a overenia kritických procesov
  • Návrh procesnej mapy vrátane analýzy cyklového času jednotlivých pracovísk
  • Vypracovanie rizikovej analýzy, PFMEA, QFMEA,…
  • Vypracovanie požiadaviek a technického zadania pre dodávateľov
  • Vypracovanie projektového plánu, komunikácia s riešiteľským tímom, kontrola a riadenie jednotlivých projektových etáp
  • Podpora inštalačného tímu on-site, komunikácia so zákazníkom, riešenie krízových situácií