• Jednoduchý a prehľadný systém technickej a projektovej dokumentácie považujeme za základ úspešného priebehu životného cyklu každého produktu.
Go to Konštrukcia

Konštrukcia

Netradičné a vysoko efektívne riešenia pre vývoj a konštrukciu nových produktov s výstupmi v rôznych 3D CAD systémoch

Go to Automatizácia

Automatizácia

Návrh automatizovaných výrobných systémov od jednoduchých manuálnych pracovísk až po plne automatické výrobné stroje a zariadenia

Go to Výroba prototypov

Výroba prototypov

Ponúkame výrobu, montáž a oživenie funkčných prototypov navrhnutých podľa Vašich predstáv

Go to Projektový manažment

Projektový manažment

Naše bohaté skúsenosti s vedením komplexných projektov radi poskytneme pre bezproblémový chod Vašich zákaziek

Spokojnosť našich zákazníkov, obchodných partnerov a spolupracovníkov je náš spoločný cieľ.

Spoločnosť Saturnia sa od svojho vzniku v r. 2000 venuje poskytovaniu služieb v oblasti priemyselnej výroby, od vývoja nových produktov, cez ich výrobu a montáž, oživenie, inštaláciu a odovzdanie zákazníkovi, až po servis a súvisiace poradenské služby. Dlhoročné skúsenosti našich pracovníkov, ako aj spolupráca so zabehnutými spoločnosťami a partnermi v našom regióne a v zahraničí, nám umožňuje poskytovať široký rozsah služieb s vysokou pridanou hodnotou.

V oblasti strojárenskej výroby ponúkame služby našej konštrukčnej kancelárie pri vývoji a konštrukcii nových produktov. Invencia a erudovanosť našich pracovníkov nám umožňuje prinášať netradičné a vysoko efektívne riešenia. Naši pracovníci sú schopní poskytnúť konštrukčné výstupy v rôznych 3D CAD systémoch, vrátane poradenstva pri ich zavádzaní a správy dát. Okrem mechanickej konštrukcie poskytujeme služby aj pri elektrokonštrukcii vrátane programovania priemyselných riadiacich systémov.

Všetky produkty navrhnuté naším konštrukčným tímom dokážeme dodať ako vzorku, prototyp alebo finálny produkt. Pre zabezpečenie bezproblémového priebehu jednotlivých projektových fáz a dodania produktu integrujeme do procesu výroby a dopravy mnoho lokálnych partnerov.

  • Pro/Engineer, CREO
  • Solid Edge
  • Solid Works
  • AutoCad, Inventor
  • ePLAN

  • Beckhoff
  • Siemens S7
  • Rockwell / Allen Bradley

  • Obrábané súčasti - sústruženie, 5-osé frézovanie, vŕtanie
  • Plechové súčasti - dierovanie, rezanie laserom, rezanie vodným ľučom
  • Zváranie, spájkovanie
  • Tepelné úpravy
  • Povrchové úpravy (zinok, chróm, niklovanie, eloxovanie, ...)
  • Mokré lakovanie, práškové povlakovanie
  • Spracovanie dreva

  • SAP
  • Team Center, WindChill

Úspešné projekty a spolupráce

Zrealizované konštrukčné, vývojové a výrobné projekty našim odborným tímom.

Medicínska technika

Návrh zubnej súpravy – konštrukcia komponentov z plastov, návrh foriem, podpora predaja

Priemyselná automatizácia

Implementácia kamerového systému na rozpoznávanie dielov, programovanie, oživenie, audit s koncovým zákazníkom

Výrobné prípravky

Návrh a výroba lôžok pre ultrazvukové zváranie, časti vibračných zváracích nástrojov, rôzne upínacie a montážne prípravky

Výherné automaty

Konštrukcia a výroba rôznych výherných automatov

Digitalizácia dokumentácie

Prevod papierovej 2D dokumentácie do rôznych 3D CAD systémov

Výrobné procesy

Návrh a testovanie technologických procesov, implemetácia do výrobného zariadenia a odovzdanie zákaznikovi

Záchranárska technika

Konštrukcia, výroba prototypu, konštrukcia a výroba výrobných prípravkov

Produkty z kompozitných materíálov

Návrh a konštrukcia dielcov z kompozitných materiálov, vrátane foriem a samotných dielcov

CAD podpora, správa

Podpora pri výbere a zavádzaní CAD systémov, pomoc pri nastavení a úvodných projektoch, pomoc pri modelovaní náročných súčiastok, zálohovanie dát

Programovanie riadiacich systémov

Programovanie priemyselných riadiacich systémov s vysokým stupňom automatizácie – Beckhoff